Pieter Vermeulen July`16 newsletter
News from Great Commission Ministries
Latest news

Liewe deelgenoot in die Evangelie

 

Indien die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug”

 

Die Here se weë is hoër as ons eie en Sy gedagtes anders as ons s’n, Sy planne is altyd suksesvol. Ek kan regtig net getuig van Sy goedheid en trou in die werk waarvoor Hy ons geroep het om te doen. Die Here het ons op ‘n interessante pad geneem en die bediening in Indië het ‘n nuwe rigting in geneem.  In hierdie brief sal ek probeer om aan u ‘n kort opsomming te gee van waar ons tans staan en wat ons glo op die pad voorentoe gaan gebeur.

 

Die bediening het in die volgende areas ontwikkel:

 

1.     Chuba se bedeining in Noord Indië.

Dr Alem, Chuba en sy vrou het ‘n pos in ‘n sending hospitaal in die noorde van Indië gekry en hulle het hulself in Musoori gaan vestig. Chuba het dadelik aan die werk gespring en kontak gemaak met die verskilende sendelinge in die area en hulle gehelp om te begin uitreik na verskeie onbereikte dorpies in die area. Sy lewe is voorwaar ‘n getuienis van Mattheus 28:19. Hy was ‘n dissipel van my pa vir baie lank en vandag dissipel hy baie nuwe dissipels in die koninkryk. Hulle reik daagliks uit na vele dorpies en ver afgeleë plekke en deur hierdie bediening word daar vele nuwe gelowiges in die koninkryk ingebring.

 

2.     Die studente bediening

 

Verskeie studente gemeentes in Suid-Afrika het betrokke geraak by die Naga Christian Fellowship in Delhi en ander dele van Indië. Die afgelope paar jaar was daar seker al meer as honderd studente van Suid-Afrika na Indië toe. Die hoofdoel van hierdie besoeke is om saam met die Naga studente uit te reik na die nie-gelowige studente toe asook om dissipelskap opleiding te doen.

 

3.     Sentraal Nepal

In Oktober vanjaar herdenk ek 20 jaar van bediening in Nepal. Dis wonderlik om terug te kyk en die Here se getroue hand al die jare te kon sien. Die kerk is gevestig en funksioneer onafhanklik. Die koninkryk het gegroei van ‘n paar klein gemeentetjies tot ‘n area waar daar meer as 20% van die bevolking gelowig is. So die Here wil sal ek in Novemeber weer terug gaan om net die gelowiges te gaan bemoedig.

 

4.     Wes Nepal

Die Here het in 2015 vir my ‘n visie gegee om te begin uit reik na Wes-Nepal toe. Dis grootliks ‘n onbereikte area.  Ek het die area al verkeie kere besoek en kontak gemaak met die meeste kerke wat reeds hier geplant is. Ons kon al twee keer gesamentlike konferensies hier aanbied en beide die pastore en nuwe gelowiges bedien. In die toekoms sal ek baie sterk hier fokus en besoeke aflê. Die sleutel leier hier is Vovas en sy vrou Tara.

 

 

5.     Bhutan

Bhutan is een van die laaste “geslote” lande. Van u sal nog vir John Monger onthou wat jare in the Bhutanese vlugteling kamp gewoon het. Hy is intussen hervestig deur die United Nations in die VSA. Deur hom het ek kontak gemaak met die ondergrondse kerk in Bhutan en kon hulle gaan besoek. Die afgelope twee jaar het ons goeie kommunikasie met die kerk daar en een van die sleutel leiers kom elke jaar na ons konferensie in Indië.

 

6.     Nagaland

Die Here is getrou en Hy het ‘n geweldige groot deur na Nagaland toe oopgemaak. Ek het vrye toegang tot elke dorp en elke gemeenskap. Ek was hierdie jaar reeds twee keer in Nagaland en sal so die Here wil later vanjaar weer vir ‘n geruie tyd terug keer hierheen.

 

7.     Andaman Eilande

Ek wil regtig ‘n oproep tot u maak om saam met ons te bid vir die werk onder die eiland stamme. Ons sleutel leier is deur die polisie gevang en was ‘n geruime tyd in die tronk weens die uitreike waarby ons betrokke was. Ek wil vreeslik graag weer terug gaan om hom te gaan besoek en die werk te gaan opvolg. Vertrou saam dat die Here hierin sal voorsien. En dit moontlik sal maak.

 

Hy wat die goeie werk begin het, sal dit voleindig” Fil 1:6

 

Indien u meer spesifieke inligting wil hê, kontak my gerus.

 

pieterindia@gmail.com

0828502911

 

Latest comments

08.11 | 14:15

It's so good to read Richard and Val news here. We are able to see the building of their home as it moves forward each week.

...
08.04 | 19:24

Great ministry.

...
05.02 | 17:27

I trust that your ministry will be blessed and that God will continue to lead and guide you as you carry out His work in Parliament.

...
05.03 | 04:21

Very encouraged to read of Christian influence in Government. Praise God 1 Timothy 2:1-7

...
You liked this page